Trái cây theo mùa
Cam

Hải sản

thông tin liên hệ
Mrs. Phùng Thị Mười
Quản lý - 0899 339 611

Cá chim trắng Phú Quốc
Cá chim trắng Phú Quốc
Cá gáy cắt khúc
Cá gáy cắt khúc
Cá lóc cắt khúc
Cá lóc cắt khúc
Cá lòng tong
Cá lòng tong
Cá mú đỏ làm sạch
Cá mú đỏ làm sạch
Cá xương xanh cắt khúc
Cá xương xanh cắt khúc
Đầu đuôi cá bớp
Đầu đuôi cá bớp
Bao tử cá Basa
Bao tử cá Basa
Cá ngừ
Cá ngừ
Cá basa cắt khúc
Cá basa cắt khúc