Trái cây theo mùa
Cam

Hải sản

thông tin liên hệ
Mrs. Phùng Thị Mười
Quản lý - 0899 339 611

Mực

Mực Ghim
Mực Ghim
Mực một nắng
Mực một nắng
Mực nang làm sạch
Mực nang làm sạch
Mực nút làm sạch
Mực nút làm sạch
Mực ống nguyên con
Mực ống nguyên con
Mực trung
Mực trung
Mực cắt trái thông
Mực cắt trái thông