Trái cây theo mùa
Cam

Hải sản

thông tin liên hệ
Mrs. Phùng Thị Mười
Quản lý - 0899 339 611

TRÁI CÂY THEO MÙA

Bưởi 5 roi
Bưởi 5 roi
Bưởi da xanh
Bưởi da xanh
Bưởi luận văn
Bưởi luận văn
Bưởi
Bưởi
Bưởi
Bưởi
Bưởi
Bưởi
Mít dai
Mít dai
Mít
Mít
Cam cao phong
Cam cao phong
Cam ruột đỏ
Cam ruột đỏ
Cam sành
Cam sành
Sầu riêng
Sầu riêng
Sầu riêng
Sầu riêng
Chôm chôm
Chôm chôm
Dưa hấu
Dưa hấu
Măng cụt
Măng cụt
Nhãn
Nhãn
Vải thiều
Vải thiều
Vú sữa
Vú sữa
Thanh Long
Thanh Long
Chanh Dây
Chanh Dây

HẢI SẢN

Mực Ghim
Mực Ghim
Bạch tuộc
Bạch tuộc
Bạch tuộc cắt khúc
Bạch tuộc cắt khúc
Mazza cắt khúc
Mazza cắt khúc
Bạch tuộc
Bạch tuộc
Cua
Cua
Hàu
Hàu
Ốc móng tay
Ốc móng tay
Tôm hùm
Tôm hùm
Tôm
Tôm
Bạch tuộc
Bạch tuộc
Cá mú 1 nắng
Cá mú 1 nắng
Cá nục
Cá nục
Cá nục
Cá nục
Mực ống
Mực ống
Mực ống
Mực ống
Tôm sú PD
Tôm sú PD
Tôm Thẻ PD
Tôm Thẻ PD
Tôm Thẻ PD
Tôm Thẻ PD
Tôm Thẻ PTO
Tôm Thẻ PTO
Mực cắt trái thông
Mực cắt trái thông